Categories
Việc làm

Tìm Việc Làm Nhân Viên Kế Toán Thực Hành Chưa Kinh Nghiệm Tuyển Dụng Lương Cao

Mô tả

Các bạn được học những gì mới nhất về thuế cũng như Thông tư 200/2014/TT­BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. Tải bảng tài khoản theo thông tư 200

Công Ty kiểm Toán Sài Gòn giúp bạn nhanh chóng tiếp cận với thực tế mà không cần tốn nhiều thời gia khi tham gia khi bạn tìm chỗ HỌC KẾ TOÁN Ở TPHCM, học kế toán thực hành bạn nhanh chóng hiểu hơn học lý thuyết

Ngoài ra công ty còn nhận HƯỚNG DẪN SINH VIÊN LÀM BÁO CÁO tốt nghiệp cuối năm

– Các bạn sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm về kế toán, những bạn học kế toán nhưng chưa đi làm kế toán, những bạn thay đổi ngành nghề muốn làm kế toán.

Bạn chưa từng học qua kế toán, bạn muốn thay đổi công việc, hay nhu cầu của công việc bạn muốn học chuyên ngành kế toán bạn mới bắt đầu học kế toán và chưa hình dung được cụ thể công việc kế toán là phải làm những gì?- NỘI DUNG ĐÀO TẠO GHI TẮT CÁC BẠN HỌC NHIỀU HƠN NỮA

+ Thực hành thủ tục mua hoá đơn, đặt in hoá đơn.

+ Thực hành tính thuế, kê khai thuế (báo cáo thuế tháng, quý, năm).

+ Thực hành cách hạch toán thực tế vào sổ sách, lập báo cáo tài chính.

+ Thực hành cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp.

+ Cách tính lương, Bảo hiểm Y Tế, Xã Hội, Thất Nghiệp..

+ Định khoản sổ phụ ngân hàng, viết hoá đơn, phiếu thu, chi..

+ Thực hành trên chứng từ thực tế theo chế độ kế toán mới nhất.

+ Hướng dẫn kỹ năng quyết toán thuế.+ Cách gửi báo cáo qua mạng.

+ Thực hành tổng hợp từ nội bộ, đến kế toán thuế..Dựa trên chứng từ thực tế các bạn sẽ thực hành: Mỗi học viên thực hành một máy tính

Phần 1: thực hành trên mẫu báo cáo

1- Báo cáo thuế tháng:

– Tờ khai thuế GTGT (in mã vạch)

– Bảng kê hàng hóa bán ra (in mã vạch)

– Bảng kê hàng hóa mua vào (in mã vạch)

2- Mẫu báo cáo quý:

– Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý (in mã vạch)

– Tờ khai thuế TNCN quý – mẫu 02/kk-TNCN theo quí (in mã vạch)

– Báo cáo sử dụng hóa đơn quý.

3- Mẫu báo cáo năm:

– Tờ khai tự quyết tóan thuế TNDN – mẫu 03/TNDN (in mã vạch)

– Kết quả hoạt động SXKD – phụ lục 03-1a (in mã vạch)

– Quyết toán thuế TNCN- mẫu tờ khai 05/kk-TNCN (in mã vạch)

4- Bộ hồ sơ báo cáo tài chính gồm:

– Bảng cân đối số phát sinh năm (không in mã vạch)

– Bảng cân đối kế toán (in mã vạch)

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – mẫu số b-02/dn (in mã vạch)

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (in mã vạch)

– Thuyết minh báo cáo tài chính (không mã vạch)

Phần 2: học làm và in sổ sách kế toán các loại:

– Tất cả các báo cáo trên.

– Báo cáo nhập xuất tồn, phiếu thu thu, chi, nhập xuất kho.

– Nhật ký chung, sổ cái các tài khoản, sổ quỹ tiền mặt, bảng lương, bảng trích khấu hao tài sản, phân bổ CCDC..Phần 3: tính giá thành sản phẩm, giá vốn …. CÁC BẠN HỌC ECEL TRƯỚC SAU ĐÓ CÁC BẠN HỌC NÂNG CAO TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA

• Cách tạo cơ sở dữ liệu khách hàng, nhà chung cấp, vật tư hàng hóa..

• Cách hạch toán mua hàng, bán hàng, phân hệ kho, lương…

• Cuối kỳ tính giá xuất kho, tính khấu hao…

– Bán hàng thu tiền ngay, thu tiền khách hàng bằng Chuyển khoản

– Khai báo, ghi tăng, và phân bổ CCDC

– Khai báo, ghi tăng, và trích khấu hao TSCĐ

– Chấm công, lập bảng lương, hạch toán chi phí tiền lương

– Lập bảng kê GTGT mua vào, bán ra; khấu trừ thuế GTGT

– Tập hợp chi phí, kết chuyển lãi lỗ; lập BCTC, KQHĐKD & BC LCTT trực tiếp

Toàn bộ quá trình học đều thực hành trên máy vi tính với sự hỗ trợ của phần mềm kế toán

Sau khi hoàn thành khoá học:

– CẤP CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC KẾ TOÁN

– Cấp giấy xác nhận kinh nghiệm 2 năm kinh nghiệm.

Link gốc

Thế Giới Máy Cắt Decal - Cung cấp: Graphtec, Mimaki, TQ giá cực tốt, sẵn hàng, miễn phí vận chuyển. Xem: Máy cắt decal

Nội dung cùng danh mục

Trả lời