Categories
Việc làm

Tìm Việc Làm Nam Chỉ Huy Mục Tiêu Khu Vực Tphcm Tuyển Dụng Lương Cao

– Quản lý, hướng dẫn, phân công và đôn đốc nhân viên bảo vệ trong vùng quản lý thực hiện đúng phương án bảo vệ.- Tổ chức công tác bảo vệ tại mục tiêu an toàn.- Quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của Đội trưởng/tổ trưởng/NVBV trong vùng phụ trách- Khảo sát, lập phương án bảo vệ khi triển khai các mục tiêu mới/điều chỉnh phương án bảo vệ.- Kiểm tra đột xuất hoặc theo kế hoạch đối với các mục tiêu trong phạm vi quản lý.- Phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch Tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho NVBV.- Hướng dẫn và đào tạo nghiệp vụ cho các nhân viên mới tiếp nhận công việc, đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ tại chỗ trong quá trình thanh tra/kiểm tra phát hiện sai sót. Tổ chức bố trí thực tập và định kỳ đánh giá thực hiện nhiệm vụ của nhân viên.- Đề xuất bố trí điều động nhân sự phù hợp với từng vị trí, chức năng nhằm đáp ứng các yêu cầu tốt nhất của Công ty.- Tổng hợp danh sách nhân viên vi phạm/có thành tích tại các mục tiêu trong tháng, cập nhật theo dõi thông tin vi phạm/khen thưởng chuyển phòng HCNS. Đề xuất các hình thức kỷ luật/khen thưởng đối với các nhân viên trong đội.- Thay mặt BLĐ Phòng tiếp nhận thông tin, yêu cầu, đánh giá về chất lượng dịch vụ, giải quyết các sự cố xảy ra tại các Mục tiêu.- Quản lý chặt chẽ diễn biến tại các đội, báo cáo đầy đủ và kịp thời tình hình thực hiện nhiệm vụ của các Đội trưởng với Trưởng Phòng.- Lập báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng/Ban lãnh đạo Công ty.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Link gốc

Thế Giới Máy Cắt Decal - Cung cấp: Graphtec, Mimaki, TQ giá cực tốt, sẵn hàng, miễn phí vận chuyển. Xem: Máy cắt decal

Nội dung cùng danh mục

Trả lời