Categories
Việc làm

Tìm Việc Làm Giám Đốc Nhà Máy Tuyển Dụng Lương Cao

Mô tả

1-Điều hành các hoạt động SX-KD của Công ty để đạt được mục tiêu của Công ty.

2-Xây dựng mục tiêu/ chiến lược/ kế hoạch/ triển khai và kiểm soát hiệu quả :

 Xây dựng trình Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) về việc hoạch định chiến lược phát triển của Công ty trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn;

 Điều hành/ Quản lý các hoạt động của Công ty đảm bảo thực hiện được các mục tiêu mà Ban Tổng Giám đốc giao;

 Đề xuất xây dựng/ triển khai các Quy chế/ Chính sách nhằm điều hành, quản lý Công ty một cách toàn diện/ hiệu quả, hướng tới sự chuyên nghiệp;

 Đề xuất, triển khai các hệ thống/ phương pháp quản lý tiên tiến, có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành của bộ máy nhân sự;

 Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp và các chiến lược để ổn định tổ chức, phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực cho CB-CNV;

Chịu trách nhiệm về quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh bảo hộ lao động, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng cháy chữa cháy của Công ty Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, các Cơ quan chức năng Nhà nước theo Quy định của Pháp luật.

3-Về Hoạch định chiến lược :

a. Xây dựng về định hướng, chiến lược phát triển của Công ty trong ngắn hạn/ trung và dài hạn trình Ban TGĐ xem xét phê duyệt.

c. Xây dựng mục tiêu chính của Công ty.

d. Đề xuất xây dựng về Cơ cấu tổ chức/ chức năng nhiệm vụ, bộ máy điều hành của Công ty trình Ban TGĐ xem xét phê duyệt triển khai nhằm thực hiện được các mục tiêu/ nhiệm vụ của Công ty giao phó.

e. Xây dựng và ban hành các Quy chế/ Chính sách một cách toàn diện nhằm điều hành, quản lý mọi mặt của Công ty đảm bảo đúng các Quy định của Luật pháp và Điều lệ của Công ty.

f.Đề xuất trình Ban TGĐ xem xét phê duyệt việc triển khai ứng dụng các hệ thống, mô hình, phương pháp quản lý hiệu quả phù hợp với năng lực và yêu cầu của tổ chức trong ngắn, trung và dài hạn.

4-Về Quản trị/điều hành :

a. Quản lý các hoạt động chung của Công ty theo đúng Chức năng/ nhiệm vụ và Quyền hạn của Giám đốc điều hành và theo Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc.

b. Chủ trì các cuộc họp liên quan đến hoạt động điều hành hàng ngày của Công ty, đưa ra các kết luận và chỉ đạo các hoạt động của các Phòng/ Ban chức năng trong phạm vi quyền hạn được giao.

c. Tổ chức bộ máy nhân sự/ điều chuyển, sắp xếp hợp lý nguồn nhân lực, tài chính … trong nội bộ Công ty đảm bảo các yêu cầu về nguồn lực và ngân sách được duyệt để thực hiện các mục tiêu của Công ty.

d. Đại diện/ Thay mặt Ban Tổng Giám đốc trong việc tiếp nhận xử lý các công việc hành chính, pháp lý với nội bộ CB-CNV trong Công ty và với Cơ quan, đoàn thể khác.

e. Đề xuất, xây dựng/ triển khai các hệ thống nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chức năng điều hành các hoạt động của Công ty một cách nhịp nhàng và hiệu quả.

f. Chủ trì xây dựng, triển khai và chịu trách nhiệm về các Kế hoạch sản xuất đáp ứng yêu cầu kinh doanh hàng Quý, hàng tháng để có các giải pháp điều chỉnh kịp thời những phát sinh.

g. Triển khai, vận hành hệ thống chấm công/ chi trả lương, thưởng và các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng Quy định của Luật pháp hiện hành và Quy định của Công ty.

h. Giải quyết các công việc liên quan đến quan hệ, kỷ luật lao động; thi đua – khen thưởng.

i. Đề xuất các chính sách xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực lao động, môi trường làm việc và chuyên môn hóa công việc.

j. Tổ chức, sắp xếp nhân sự trong toàn Công ty đảm bảo tối ưu hóa và hiệu quả.

k. Phân công công việc, kiểm soát thực hiện/ đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong toàn Công ty.

l. Đề xuất khen thưởng/ kỷ luật và chính sách đãi ngộ cho nhân viên trong toàn Công ty với Ban TGĐ.

m. Định hướng/ đào tạo, phát triển về chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên trong toàn Công ty đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Yêu cầu

Yêu cầu chung :

Trình độ Đại học trở lên

Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh chế biến thực phẩm thủy hải sản/ nông sản.

Chứng chỉ : Tin học văn phòng (Words, Excel ), Các phần mềm quản trị hệ thống…

Kinh nghiệm: ≥ 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản lý/ Điều hành tại các Công ty có quy mô từ 100 nhân sự trở lên; trong đó có ít nhất từ 05 năm làm việc ở vị trí Giám đốc/ Phó Giám đốc Công ty hoặc vị trí tương đương. Ưu tiên người có kinh nghiệm xây dựng, triển khai hệ thống/ quy trình/ biểu mẫu: ISO, HACCP, Kaizen, KPI, MBO …. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh chế biến thực phẩm thủy hải sản/ nông sản.

Kiến thức: – Nắm vững kiến thức chuyên môn: Các kiến thức về quản trị/điều hành/kinh tế/Marketing.

Kỹ năng :

– Các kỹ năng về lãnh đạo/ Quản trị

– Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả.

– Kỹ năng lập, tư vấn về chiến lược & quản lý theo mục tiêu/ kế hoạch. Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng (Words, Excel, Power Point) và các công cụ phân tích/ dự báo hoặc các phần mềm chuyên dụng.

Khả năng

– Tư duy hệ thống, xử lý một cách triệt để các vấn đề liên quan.

– Chịu áp lực công việc để hoàn thành mục tiêu

– Khả năng nắm bắt tâm lý, phân tích và xử lý vấn đề.

– Chủ động/ chịu được áp lực công việc;

– Khả năng tạo ảnh hưởng tốt.

Quyền lợi

– Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

– Xét duyệt thăng cấp và lương, thưởng hàng năm

– Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp – Năng động – Thân thiện.

– Cơ hội để phát triển nghề nghiệp với công ty.

– Chế độ phúc lợi, đãi ngộ: Nghỉ và thưởng các ngày lễ, tết, phép, thăm hỏi, du lịch, nghỉ mát.

Link gốc

Thế Giới Máy Cắt Decal - Cung cấp: Graphtec, Mimaki, TQ giá cực tốt, sẵn hàng, miễn phí vận chuyển. Xem: Máy cắt decal

Nội dung cùng danh mục

Trả lời