Categories
Danh bạ doanh nghiệp

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH Đô

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH Đô có địa chỉ tại Tiểu khu 4 – Thị trấn Chợ Rã – Huyện Ba Bể – Bắc Cạn. Mã số thuế 4700263379 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ba Bể

Ngành nghề kinh doanh chính:

11 tháng (10/09/2016)

Trả lời