Categories
Danh bạ doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Thái Thành

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Cầm Đồ Thái Thành có địa chỉ tại Số 891B, Trần Hưng Đạo, khu vực 4, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang. Mã số thuế 6300290290 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Hậu Giang

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Trả lời