Categories
Danh bạ doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tm – Dv Minh Thư Đà Lạt

Công Ty TNHH Tm – Dv Minh Thư Đà Lạt

Công Ty TNHH Tm – Dv Minh Thư Đà Lạt – Công Ty TNHH Tm – Dv Minh Thư Đà Lạt có địa chỉ tại Số 2/1 đường Hồ Xuân Hương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. Mã số thuế 5801348694 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Lâm Đồng

Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Trả lời