Categories
Danh bạ doanh nghiệp

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Thương Mại Đại Lợi

Dai Loi Services Commercial One Member Company Limited

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Thương Mại Đại Lợi – Dai Loi Services Commercial One Member Company Limited có địa chỉ tại Số 36A/5, phố Mỹ Sơn 5, khối 9, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Mã số thuế 4900810621 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Lạng Sơn

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

2 ngày

Trả lời