Categories
Danh bạ doanh nghiệp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ba Con Gấu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ba Con Gấu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ba Con Gấu – Công Ty TNHH Một Thành Viên Ba Con Gấu có địa chỉ tại Đường Công Nữ Ngọc Hoa, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam. Mã số thuế 4001121981 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Nam

Ngành nghề kinh doanh chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Trả lời