Categories
Danh bạ doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Vận Chuyển Bệnh Nhân 115 Quảng Trị

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Vận Chuyển Bệnh Nhân 115 Quảng Trị

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Vận Chuyển Bệnh Nhân 115 Quảng Trị – Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Vận Chuyển Bệnh Nhân 115 Quảng Trị có địa chỉ tại Số 35 Đoàn Hữu Trưng, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Mã số thuế 3200643589 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục thuế Quảng Trị

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu

Trả lời