Categories
Danh bạ doanh nghiệp

CôNG TY TNHH ĐầU Tư KHU VUI CHơI GảI TRí HảI ĐăNG

CôNG TY TNHH ĐầU Tư KHU VUI CHơI GảI TRí HảI ĐăNG có địa chỉ tại Thôn Nà Chúa – Xã Thuần Mang – Huyện Ngân Sơn – Bắc Cạn. Mã số thuế 4700263837 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Huyện Ngân Sơn

Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

10 tháng (10/09/2016)

Trả lời