Categories
Danh bạ doanh nghiệp

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI Và THIếT Bị HồNG Hà

CôNG TY CP DV VT&TB HồNG Hà

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ VậN TảI Và THIếT Bị HồNG Hà – CôNG TY CP DV VT&TB HồNG Hà có địa chỉ tại Tổ 9 – Phường Phùng Chí Kiên – Thành Phố Bắc Cạn – Bắc Cạn. Mã số thuế 4700263516 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Thành Phố Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh chính:

11 tháng (10/09/2016)

Trả lời