Categories
Danh bạ doanh nghiệp

CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM – CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

BATMC

CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM – CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN – BATMC có địa chỉ tại Đông Lẻo – Xã Bộc Bố – Huyện Pác Nặm – Bắc Cạn. Mã số thuế 4700113341-014 Đăng ký & quản lý bởi Cục Thuế Tỉnh Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh chính:

11 tháng (10/09/2016)

Trả lời