Categories
Danh bạ doanh nghiệp

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH BắC KạN

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN á HưNG YêN TạI TỉNH BắC KạN có địa chỉ tại Tổ Đoàn Kết – Xã Xuất Hoá – Thành Phố Bắc Cạn – Bắc Cạn. Mã số thuế 0900223288-028 Đăng ký & quản lý bởi Chi cục Thuế Thành Phố Bắc Cạn

Ngành nghề kinh doanh chính:

10 tháng (10/09/2016)

Trả lời