Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

mua ban ten mien dep
Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MAY VIỆT TIẾN

Tên giao dịch: VTEC CORP.
Địa chỉ: 7 Lê Minh Xuân, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trường
Giấy phép kinh doanh: 0300401524 | Ngày cấp: 02/01/2008
Mã số thuế: 0300401524
Ngày hoạt động: 01/01/1976
Hoạt động chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: TONG CONG TY CO PHAN MAY VIET TIEN

Ten giao dich: VTEC CORP.
Dia chi: 7 Le Minh Xuan, Phuong 7, Quan Tan Binh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Dinh Truong
Giay phep kinh doanh: 0300401524 | Ngay cap: 02/01/2008
Ma so thue: 0300401524
Ngay hoat dong: 01/01/1976
Hoat dong chinh: May trang phuc (tru trang phuc tu da long thu)