Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

DNTN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP HỒNG NGỌC

mua ban ten mien dep
Tên công ty: DNTN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP HỒNG NGỌC

Địa chỉ: Số 160 Đường Số 17, Khu Chợ, Ấp Tân Tiến, Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Thị Thuý Nga
Giấy phép kinh doanh: 0305350432 | Ngày cấp: 10/12/2007
Mã số thuế: 0305350432
Ngày hoạt động: 10/01/2008
Hoạt động chính: Dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp (không kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở)./.


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: DNTN SUAT AN CONG NGHIEP HONG NGOC

Dia chi: So 160 Duong So 17, Khu Cho, Ap Tan Tien, Tan Thong Hoi, Huyen Cu Chi, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Thi Thuy Nga
Giay phep kinh doanh: 0305350432 | Ngay cap: 10/12/2007
Ma so thue: 0305350432
Ngay hoat dong: 10/01/2008
Hoat dong chinh: Dich vu cung cap suat an cong nghiep (khong kinh doanh dich vu an uong tai tru so)./.