Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

DNTN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI NGUYỄN MINH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: DNTN SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI NGUYỄN MINH
Địa chỉ: 2 Hồ Học Lãm, Phường 16, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Minh
Giấy phép kinh doanh: 0301959382 | Ngày cấp: 31/03/2000
Mã số thuế: 0301959382
Ngày hoạt động: 12/04/2000
Hoạt động chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: DNTN SAN XUAT – THUONG MAI NGUYEN MINH
Dia chi: 2 Ho Hoc Lam, Phuong 16, Quan 8, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Hung Minh
Giay phep kinh doanh: 0301959382 | Ngay cap: 31/03/2000
Ma so thue: 0301959382
Ngay hoat dong: 12/04/2000
Hoat dong chinh: Kinh doanh bat dong san, quyen su dung dat thuoc chu so huu, chu su dung hoac di thue