Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LAI LAI

mua ban ten mien dep
Tên công ty: DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LAI LAI

Tên giao dịch: LAI LAI PTE
Địa chỉ: D17/20A Ấp 4 Nguyễn Cửu Phú, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Kim Thuỳ
Giấy phép kinh doanh: 0302934687 | Ngày cấp: 18/05/2003
Mã số thuế: 0302934687
Ngày hoạt động: 01/06/2003
Hoạt động chính: Sản xuất, gia công chế biến hàng nông sản, LTTP, may công nghiệp, SX sản phẩm nhựa, SP cơ khí, mua bán xăng dầu, gas, nhớt, hàng bách hóa, TPCN


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: DNTN SAN XUAT THUONG MAI LAI LAI

Ten giao dich: LAI LAI PTE
Dia chi: D17/20A Ap 4 Nguyen Cuu Phu, Xa Tan Kien, Huyen Binh Chanh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Kim Thuy
Giay phep kinh doanh: 0302934687 | Ngay cap: 18/05/2003
Ma so thue: 0302934687
Ngay hoat dong: 01/06/2003
Hoat dong chinh: San xuat, gia cong che bien hang nong san, LTTP, may cong nghiep, SX san pham nhua, SP co khi, mua ban xang dau, gas, nhot, hang bach hoa, TPCN