Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM GIA LAI

mua ban ten mien dep
Tên công ty: DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM GIA LAI

Tên giao dịch: KIM GIA LAI MANUFACTURING TRADING PRIVATE ENTERPRISE
Địa chỉ: Ấp Bến Đò 2 Tam Tân, Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Tằng Hữu Phúc
Giấy phép kinh doanh: 0305269012 | Ngày cấp: 24/10/2007
Mã số thuế: 0305269012
Ngày hoạt động: 01/06/2009
Hoạt động chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: DNTN SAN XUAT THUONG MAI KIM GIA LAI

Ten giao dich: KIM GIA LAI MANUFACTURING TRADING PRIVATE ENTERPRISE
Dia chi: Ap Ben Do 2 Tam Tan, Tan Phu Trung, Huyen Cu Chi, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Tang Huu Phuc
Giay phep kinh doanh: 0305269012 | Ngay cap: 24/10/2007
Ma so thue: 0305269012
Ngay hoat dong: 01/06/2009
Hoat dong chinh: San xuat san pham tu plastic