Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI QUANG NHẬT

mua ban ten mien dep
Tên công ty: DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI QUANG NHẬT

Tên giao dịch: DAI QUANG NHAT PRODUCE TRADING PTE
Địa chỉ: F7/73/44B Tổ 6 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Phúc Trâm Anh
Giấy phép kinh doanh: 4101015231 | Ngày cấp: 10/10/2007
Mã số thuế: 0305238286
Ngày hoạt động: 01/10/2007
Hoạt động chính: Mua bán, lắp ráp máy lọc nước tinh khiết và các thiết bị xử lý nước, mua bán, sản xuất, lắp ráp bếp gas…


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: DNTN SAN XUAT THUONG MAI DAI QUANG NHAT

Ten giao dich: DAI QUANG NHAT PRODUCE TRADING PTE
Dia chi: F7/73/44B To 6 Ma Lo, Phuong Binh Tri Dong A, Quan Binh Tan, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Phuc Tram Anh
Giay phep kinh doanh: 4101015231 | Ngay cap: 10/10/2007
Ma so thue: 0305238286
Ngay hoat dong: 01/10/2007
Hoat dong chinh: Mua ban, lap rap may loc nuoc tinh khiet va cac thiet bi xu ly nuoc, mua ban, san xuat, lap rap bep gas…