Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI QUANG NHẬT

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: DNTN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐẠI QUANG NHẬT

Tên giao dịch: DAI QUANG NHAT PRODUCE TRADING PTE
Địa chỉ: F7/73/44B Tổ 6 Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Phúc Trâm Anh
Giấy phép kinh doanh: 4101015231 | Ngày cấp: 10/10/2007
Mã số thuế: 0305238286
Ngày hoạt động: 01/10/2007
Hoạt động chính: Mua bán, lắp ráp máy lọc nước tinh khiết và các thiết bị xử lý nước, mua bán, sản xuất, lắp ráp bếp gas…


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: DNTN SAN XUAT THUONG MAI DAI QUANG NHAT

Ten giao dich: DAI QUANG NHAT PRODUCE TRADING PTE
Dia chi: F7/73/44B To 6 Ma Lo, Phuong Binh Tri Dong A, Quan Binh Tan, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Phuc Tram Anh
Giay phep kinh doanh: 4101015231 | Ngay cap: 10/10/2007
Ma so thue: 0305238286
Ngay hoat dong: 01/10/2007
Hoat dong chinh: Mua ban, path swat might loc nuoc tinh khiet va cac thiet bi xu ly nuoc, mua ban, san xuat, path swat bep gas…


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...