Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Cty Viễn Phổ TNHH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: Cty Viễn Phổ TNHH
Tên công ty: Cty Viễn Phổ TNHH
Tên doanh nghiệp: Cty Viễn Phổ TNHH

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt :

Loại Hình : Công Ty TNHH

Địa Chỉ : 190 Thái Hà, Q. Ba Đình, Hà Nội – Quận Ba Đình

Điện Thoại : (84-4) 35377702, 35377701

E-Mail : comax@comax.com.vn

Website :

Tình Trạng Hiện Tại : Đang hoạt động

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện : Ông Duenphen Sinothok

Chức Vụ : Giám Đốc

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cty Vien Pho TNHH
Ten cong ty: Cty Vien Pho TNHH
Ten doanh nghiep: Cty Vien Pho TNHH

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat :

Loai Hinh : Cong Ty TNHH

Dia Chi : 190 Thai Ha, Q. Ba Dinh, Ha Noi – Quan Ba Dinh

Dien Thoai : (84-4) 35377702, 35377701

E-Mail : comax@comax.com.vn

Website :

Tinh Trang Hien Tai : Dang hoat dong

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien : Ong Duenphen Sinothok

Chuc Vu : Giam Doc

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :