Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Cty TNHH MTV Minh Khang HCM

mua ban ten mien dep
Tên công ty: Cty TNHH MTV Minh Khang HCM

Tên doanh nghiệp : Cty TNHH MTV Minh Khang HCM

Tên viết tắt: minhkhanghcm.ltd.co

Địa chỉ Email: minhkhanghcm@gmail.com

Mã số thuế: 0312274302

Ngày thành lập: 13-05-2013

Địa chỉ: 10A đường 76 – Áp Đình – Tân Phú Trung – Củ Chi

Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình..
Bán buôn đồ điện nước
Bán buôn vật liệu xây dựng…

Thông tin khác: Đại diên: Hoàng Minh Trung
Điện thoại : 0909 486 944


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cty TNHH MTV Minh Khang HCM

Ten doanh nghiep : Cty TNHH MTV Minh Khang HCM

Ten viet tat: minhkhanghcm.ltd.co

Dia chi Email: minhkhanghcm@gmail.com

Ma so thue: 0312274302

Ngay thanh lap: 13-05-2013

Dia chi: 10A duong 76 – Ap Dinh – Tan Phu Trung – Cu Chi

Nganh nghe kinh doanh: Ban buon do dung khac cho gia dinh..
Ban buon do dien nuoc
Ban buon vat lieu xay dung…

Thong tin khac: Dai dien: Hoang Minh Trung
Dien thoai : 0909 486 944