Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Cty Openasia Việt Nam TNHH Thiết Bị Nặng-Vpđd

mua ban ten mien dep
Tên công ty: Cty Openasia Việt Nam TNHH Thiết Bị Nặng-Vpđd
Tên công ty: Cty Openasia Việt Nam TNHH Thiết Bị Nặng-Vpđd
Tên doanh nghiệp: Cty Openasia Việt Nam TNHH Thiết Bị Nặng-Vpđd

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt :

Loại Hình : TNHH

Địa Chỉ : 163 Bà Triệu, – Quận Hai Bà Trưng

Điện Thoại : 39782026, 39782025, 39761961, 39782049,39782027

E-Mail : opahn;thanh@hn.vnn.vn

Website : http://www.openasiagroup.com

Tình Trạng Hiện Tại :

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện : Bà Nguyễn Thị Nhung

Chức Vụ : Trưởng Đại Diện

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cty Openasia Viet Nam TNHH Thiet Bi Nang-Vpdd
Ten cong ty: Cty Openasia Viet Nam TNHH Thiet Bi Nang-Vpdd
Ten doanh nghiep: Cty Openasia Viet Nam TNHH Thiet Bi Nang-Vpdd

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat :

Loai Hinh : TNHH

Dia Chi : 163 Ba Trieu, – Quan Hai Ba Trung

Dien Thoai : 39782026, 39782025, 39761961, 39782049,39782027

E-Mail : opahn;thanh@hn.vnn.vn

Website : http://www.openasiagroup.com

Tinh Trang Hien Tai :

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien : Ba Nguyen Thi Nhung

Chuc Vu : Truong Dai Dien

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :