Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Cty Kim Liên Cổ Phần Lữ Hành Quốc Tế

mua ban ten mien dep
Tên công ty: Cty Kim Liên Cổ Phần Lữ Hành Quốc Tế
Tên công ty: Cty Kim Liên Cổ Phần Lữ Hành Quốc Tế
Tên doanh nghiệp: Cty Kim Liên Cổ Phần Lữ Hành Quốc Tế

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt :

Loại Hình : Cổ Phần

Địa Chỉ : 7 Đào Duy Anh, – Quận Đống Đa

Điện Thoại : 35770809, 38522522, 35770908,35770346

E-Mail : kimlientravel@hn.vnn.vn

Website : http://www.kimlientravel.com.vn

Tình Trạng Hiện Tại :

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện : Ông Minh Thế Long

Chức Vụ : Giám Đốc Điều Hành

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cty Kim Lien Co Phan Lu Hanh Quoc Te
Ten cong ty: Cty Kim Lien Co Phan Lu Hanh Quoc Te
Ten doanh nghiep: Cty Kim Lien Co Phan Lu Hanh Quoc Te

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat :

Loai Hinh : Co Phan

Dia Chi : 7 Dao Duy Anh, – Quan Dong Da

Dien Thoai : 35770809, 38522522, 35770908,35770346

E-Mail : kimlientravel@hn.vnn.vn

Website : http://www.kimlientravel.com.vn

Tinh Trang Hien Tai :

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien : Ong Minh The Long

Chuc Vu : Giam Doc Dieu Hanh

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :