Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Cty Giấy Tissue Sông Đuống

mua ban ten mien dep
Tên công ty: Cty Giấy Tissue Sông Đuống
Tên công ty: Cty Giấy Tissue Sông Đuống
Tên doanh nghiệp: Cty Giấy Tissue Sông Đuống

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt :

Loại Hình : Doanh Nghiệp Nhà Nước

Địa Chỉ : 672 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, – Quận Long Biên

Điện Thoại : 38271440,38271607

E-Mail :

Website : http://www.tissuesd.com.vn

Tình Trạng Hiện Tại :

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện : Ông Nguyễn Việt Đức

Chức Vụ : Giám Đốc

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cty Giay Tissue Song Duong
Ten cong ty: Cty Giay Tissue Song Duong
Ten doanh nghiep: Cty Giay Tissue Song Duong

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat :

Loai Hinh : Doanh Nghiep Nha Nuoc

Dia Chi : 672 Ngo Gia Tu, P. Duc Giang, – Quan Long Bien

Dien Thoai : 38271440,38271607

E-Mail :

Website : http://www.tissuesd.com.vn

Tinh Trang Hien Tai :

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien : Ong Nguyen Viet Duc

Chuc Vu : Giam Doc

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :