Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN 9

Tên giao dịch: CTY SAI GON 9
Địa chỉ: Lô G2, Đường K1, Khu Công Nghiệp Cát Lái, Cụm Ii, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Xuân
Giấy phép kinh doanh: 0301441551 | Ngày cấp: 04/01/1995
Mã số thuế: 0301441551
Ngày hoạt động: 22/06/1995
Hoạt động chính: Xây dựng dân dụng, san lắp mặt bằng và sửa chữa cầu đường, buôn bán hàng lương thực, thực phẩm, hàng vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, buôn bán hàng tiêu dùng: bách hóa, vải sợi, hàng may sẵn m


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH XAY DUNG VA THUONG MAI SAI GON 9

Ten giao dich: CTY SAI GON 9
Dia chi: Lo G2, Duong K1, Khu Cong Nghiep Cat Lai, Cum Ii, Phuong Thanh My Loi, Quan 2, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Thanh Xuan
Giay phep kinh doanh: 0301441551 | Ngay cap: 04/01/1995
Ma so thue: 0301441551
Ngay hoat dong: 22/06/1995
Hoat dong chinh: Xay dung dan dung, san lap mat bang va sua chua cau duong, buon ban hang luong thuc, thuc pham, hang vat lieu xay dung va trang tri noi that, buon ban hang tieu dung: bach hoa, vai soi, hang may san m