Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ HOA SAO

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ HOA SAO
Tên giao dịch: HS CO.,LTD
Địa chỉ: 48 Đường Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỹ
Giấy phép kinh doanh: 0302909786 | Ngày cấp: 04/04/2003
Mã số thuế: 0302909786
Ngày hoạt động: 01/06/2012
Hoạt động chính: Xây dựng nhà các loại


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH XAY DUNG – THUONG MAI – DICH VU HOA SAO
Ten giao dich: HS CO.,LTD
Dia chi: 48 Duong Phu Dinh, Phuong 16, Quan 8, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Pham Thi My
Giay phep kinh doanh: 0302909786 | Ngay cap: 04/04/2003
Ma so thue: 0302909786
Ngay hoat dong: 01/06/2012
Hoat dong chinh: Xay dung nha cac loai