Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN NƯỚC THƯƠNG MẠI THỊNH CƯỜNG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN NƯỚC THƯƠNG MẠI THỊNH CƯỜNG

Địa chỉ: 162 Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Võ Đức Thạnh
Giấy phép kinh doanh: 0301431377 | Ngày cấp: 29/09/2011
Mã số thuế: 0301431377
Ngày hoạt động: 01/11/1995
Hoạt động chính: Mua bán vật tư, thiết bị điện nước. Đại lý ký giửi hàng hóa. Thiết kế thi công lắp đạt hệ thống cấp thoát nước. Mua bán hàng nông sản văn phòng phẩm. Sx lắp ráp, điện tiêu dùng, thiết kế lắp đạt thi ì


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH XAY DUNG DIEN NUOC THUONG MAI THINH CUONG

Dia chi: 162 Phan Huy Ich, Phuong 12, Quan Go Vap, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Vo Duc Thanh
Giay phep kinh doanh: 0301431377 | Ngay cap: 29/09/2011
Ma so thue: 0301431377
Ngay hoat dong: 01/11/1995
Hoat dong chinh: Mua ban vat tu, thiet bi dien nuoc. Dai ly ky giui hang hoa. Thiet ke thi cong lap dat he thong cap thoat nuoc. Mua ban hang nong san van phong pham. Sx lap rap, dien tieu dung, thiet ke lap dat thi i