Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ ĐỊA ỐC VIẾT HÙNG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DỊCH VỤ ĐỊA ỐC VIẾT HÙNG
Địa chỉ: 1014A Nguyễn Duy Trinh , Phường Long Trường, Quận 9, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Văn Viết
Giấy phép kinh doanh: 0312058407 | Ngày cấp: 20/11/2012
Mã số thuế: 0312058407
Ngày hoạt động: 21/11/2012
Hoạt động chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH XAY DUNG DICH VU DIA OC VIET HUNG
Dia chi: 1014A Nguyen Duy Trinh , Phuong Long Truong, Quan 9, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Van Viet
Giay phep kinh doanh: 0312058407 | Ngay cap: 20/11/2012
Ma so thue: 0312058407
Ngay hoat dong: 21/11/2012
Hoat dong chinh: Tu van, moi gioi, dau gia bat dong san, dau gia quyen su dung dat