Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH VÒNG TRÒN ĐỎ

Tên giao dịch: RED CIRCLE CO., LTD
Địa chỉ: 28/8 Bùi Viện, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trương Vũ Quốc Minh
Giấy phép kinh doanh: 0306182043 | Ngày cấp: 10/11/2008
Mã số thuế: 0306182043
Ngày hoạt động: 10/12/2008
Hoạt động chính: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH VONG TRON DO

Ten giao dich: RED CIRCLE CO., LTD
Dia chi: 28/8 Bui Vien, Phuong Pham Ngu Lao, Quan 1, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Truong Vu Quoc Minh
Giay phep kinh doanh: 0306182043 | Ngay cap: 10/11/2008
Ma so thue: 0306182043
Ngay hoat dong: 10/12/2008
Hoat dong chinh: Ban le luong thuc, thuc pham, do uong, thuoc la, thuoc lao chiem ty trong lon trong cac cua hang kinh doanh tong hop