Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM NGA

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM NGA

Địa chỉ: 132A Phùng Hưng, Phường 14, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Võ Thị Hoàng Nga
Giấy phép kinh doanh: 0305659608 | Ngày cấp: 17/04/2008
Mã số thuế: 0305659608
Ngày hoạt động: 01/05/2008
Hoạt động chính: Mua bán văn phòng phẩm, dụng cụ và thiết bị văn phòng, dụng cụ học sinh, đồ chơi trẻ em…


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH VAN PHONG PHAM NGA

Dia chi: 132A Phung Hung, Phuong 14, Quan 5, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Vo Thi Hoang Nga
Giay phep kinh doanh: 0305659608 | Ngay cap: 17/04/2008
Ma so thue: 0305659608
Ngay hoat dong: 01/05/2008
Hoat dong chinh: Mua ban van phong pham, dung cu va thiet bi van phong, dung cu hoc sinh, do choi tre em…