Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM NGA

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM NGA

Địa chỉ: 132A Phùng Hưng, Phường 14, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Võ Thị Hoàng Nga
Giấy phép kinh doanh: 0305659608 | Ngày cấp: 17/04/2008
Mã số thuế: 0305659608
Ngày hoạt động: 01/05/2008
Hoạt động chính: Mua bán văn phòng phẩm, dụng cụ và thiết bị văn phòng, dụng cụ học sinh, đồ chơi trẻ em…


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH VAN PHONG PHAM NGA

Dia chi: 132A Phung Hung, Phuong 14, Quan 5, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Vo Thi Hoang Nga
Giay phep kinh doanh: 0305659608 | Ngay cap: 17/04/2008
Ma so thue: 0305659608
Ngay hoat dong: 01/05/2008
Hoat dong chinh: Mua anathema outpost phong pham, dung cu va thiet bi outpost phong, dung cu hoc sinh, do choi tre em…


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...