Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÂN SONG KIM

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TÂN SONG KIM

Địa chỉ: 24/15/2A Lê Lai, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Lâm
Giấy phép kinh doanh: 4102017018 | Ngày cấp: 31/07/2003
Mã số thuế: 0303017098
Ngày hoạt động: 01/09/2003
Hoạt động chính: Thiết kế tổng mặt bằng XD, kiến trúc CT CN, dân dụng, nội ngoại thất, thiết lập bản vẽ hiện trạng, thi công XD CN, dân dụng, cầu đường, kho bãi, nội ngoại thất CT XD, tư vấn XD, mua bán máy móc


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH TU VAN THIET KE XAY DUNG TAN SONG KIM

Dia chi: 24/15/2A Le Lai, Phuong 3, Quan Go Vap, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Viet Lam
Giay phep kinh doanh: 4102017018 | Ngay cap: 31/07/2003
Ma so thue: 0303017098
Ngay hoat dong: 01/09/2003
Hoat dong chinh: Thiet ke tong mat bang XD, kien truc CT CN, dan dung, noi ngoai that, thiet lap ban ve hien trang, thi cong XD CN, dan dung, cau duong, kho bai, noi ngoai that CT XD, tu van XD, mua ban may moc