Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIÊN CƯỜNG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIÊN CƯỜNG
Địa chỉ: 375/2/8 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Thi Kiên Cường
Giấy phép kinh doanh: 0312145258 | Ngày cấp: 30/01/2013
Mã số thuế: 0312145258
Ngày hoạt động: 01/02/2013
Hoạt động chính: Xây dựng nhà các loại


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH TU VAN THIET KE XAY DUNG KIEN CUONG
Dia chi: 375/2/8 Nguyen Van Luong, Phuong 12, Quan 6, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Thi Kien Cuong
Giay phep kinh doanh: 0312145258 | Ngay cap: 30/01/2013
Ma so thue: 0312145258
Ngay hoat dong: 01/02/2013
Hoat dong chinh: Xay dung nha cac loai