Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH TOYO PRECISION

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH TOYO PRECISION

Tên giao dịch: TOYO PRECISION CO., LTD
Địa chỉ: Kcx Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Hamabe Masachika
Giấy phép kinh doanh: 412043000197 | Ngày cấp: 30/06/2008
Mã số thuế: 0300763796
Ngày hoạt động: 21/11/1995
Hoạt động chính: SX và XK các linh phụ kiện máy may


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH TOYO PRECISION

Ten giao dich: TOYO PRECISION CO., LTD
Dia chi: Kcx Tan Thuan, Phuong Tan Thuan Dong, Quan 7, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Hamabe Masachika
Giay phep kinh doanh: 412043000197 | Ngay cap: 30/06/2008
Ma so thue: 0300763796
Ngay hoat dong: 21/11/1995
Hoat dong chinh: SX va XK cac linh phu kien may may