Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH TOYO PRECISION

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH TOYO PRECISION

Tên giao dịch: TOYO PRECISION CO., LTD
Địa chỉ: Kcx Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Hamabe Masachika
Giấy phép kinh doanh: 412043000197 | Ngày cấp: 30/06/2008
Mã số thuế: 0300763796
Ngày hoạt động: 21/11/1995
Hoạt động chính: SX và XK các linh phụ kiện máy may


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH TOYO PRECISION

Ten giao dich: TOYO PRECISION CO., LTD
Dia chi: Kcx Tan Thuan, Phuong Tan Thuan Dong, Quan 7, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Hamabe Masachika
Giay phep kinh doanh: 412043000197 | Ngay cap: 30/06/2008
Ma so thue: 0300763796
Ngay hoat dong: 21/11/1995
Hoat dong chinh: SX va XK cac linh phu kien might may


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...