Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH TOÀN NĂNG GIA LAI

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH TOÀN NĂNG GIA LAI
Tên giao dịch: TOAN NANG GIA LAI COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 118 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trần Hoàng
Giấy phép kinh doanh: 0311735254 | Ngày cấp: 20/04/2012
Mã số thuế: 0311735254
Ngày hoạt động: 23/04/2012
Hoạt động chính: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH TOAN NANG GIA LAI
Ten giao dich: TOAN NANG GIA LAI COMPANY LIMITED
Dia chi: 118 Le Van Luong, Phuong Tan Hung, Quan 7, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Pham Van Tran Hoang
Giay phep kinh doanh: 0311735254 | Ngay cap: 20/04/2012
Ma so thue: 0311735254
Ngay hoat dong: 23/04/2012
Hoat dong chinh: Ban buon may vi tinh, thiet bi ngoai vi va phan mem