Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH TOÀN NĂNG GIA LAI

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH TOÀN NĂNG GIA LAI
Tên giao dịch: TOAN NANG GIA LAI COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 118 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trần Hoàng
Giấy phép kinh doanh: 0311735254 | Ngày cấp: 20/04/2012
Mã số thuế: 0311735254
Ngày hoạt động: 23/04/2012
Hoạt động chính: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH TOAN NANG GIA LAI
Ten giao dich: TOAN NANG GIA LAI COMPANY LIMITED
Dia chi: 118 Le Van Luong, Phuong Tan Hung, Quan 7, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Pham Van Tran Hoang
Giay phep kinh doanh: 0311735254 | Ngay cap: 20/04/2012
Ma so thue: 0311735254
Ngay hoat dong: 23/04/2012
Hoat dong chinh: Ban buon might vi tinh, thiet bi ngoai vi va phan mem


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...