Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI XĂNG DẦU MINH TẤN

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI XĂNG DẦU MINH TẤN

Tên giao dịch: MITANCO., LTD
Địa chỉ: 12H Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Văn Thanh
Giấy phép kinh doanh: 0301432444 | Ngày cấp: 16/07/1993
Mã số thuế: 0301432444
Ngày hoạt động: 15/08/1993
Hoạt động chính: Đại lý, mua bán các loại dầu Do, Fo, Lo, Ko…, vận tải xăng dầu đường bộ, đường sông, đại lý dịch vụ cung ứng tàu biển, vận tải nhiên liệu bằng đường thủy, XD công trình dân dụng…


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH THUONG MAI & VAN TAI XANG DAU MINH TAN

Ten giao dich: MITANCO., LTD
Dia chi: 12H Nguyen Thi Minh Khai, Phuong Da Kao, Quan 1, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Van Thanh
Giay phep kinh doanh: 0301432444 | Ngay cap: 16/07/1993
Ma so thue: 0301432444
Ngay hoat dong: 15/08/1993
Hoat dong chinh: Dai ly, mua ban cac loai dau Do, Fo, Lo, Ko…, van tai xang dau duong bo, duong song, dai ly dich vu cung ung tau bien, van tai nhien lieu bang duong thuy, XD cong trinh dan dung…