Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI XĂNG DẦU VẠN PHÁT HÊN

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI XĂNG DẦU VẠN PHÁT HÊN

Tên giao dịch: VAN PHAT HEN CO.,LTD
Địa chỉ: 976 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 4, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng
Giấy phép kinh doanh: 0304335569 | Ngày cấp: 09/05/2006
Mã số thuế: 0304335569
Ngày hoạt động: 10/05/2006
Hoạt động chính: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan(trừ gas). Mua bán dầu cặn, nhớt thải (không hoạt động tại trụ sở ). Kinh doanh vận chuyển xăng dầu bằng ôtô, đường thủy. Kinh doanh nhà ở. Dịch vụ cung


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH THUONG MAI VA VAN TAI XANG DAU VAN PHAT HEN

Ten giao dich: VAN PHAT HEN CO.,LTD
Dia chi: 976 Huynh Tan Phat, Khu Pho 4, Phuong Tan Phu, Quan 7, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Van Hoang
Giay phep kinh doanh: 0304335569 | Ngay cap: 09/05/2006
Ma so thue: 0304335569
Ngay hoat dong: 10/05/2006
Hoat dong chinh: Ban buon xang dau va cac san pham lien quan(tru gas). Mua ban dau can, nhot thai (khong hoat dong tai tru so ). Kinh doanh van chuyen xang dau bang oto, duong thuy. Kinh doanh nha o. Dich vu cung