Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC TÀI

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÚC TÀI

Tên giao dịch: PHUC TAI TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 10 Đường 20, Khu Dân Cư Bình Hưng, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Đào Công Vinh
Giấy phép kinh doanh: 4102041578 | Ngày cấp: 28/07/2006
Mã số thuế: 0304483207
Ngày hoạt động: 01/08/2006
Hoạt động chính: Mua bán máy vi tính và linh kiện …


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU PHUC TAI

Ten giao dich: PHUC TAI TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
Dia chi: 10 Duong 20, Khu Dan Cu Binh Hung, Xa Binh Hung, Huyen Binh Chanh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Dao Cong Vinh
Giay phep kinh doanh: 4102041578 | Ngay cap: 28/07/2006
Ma so thue: 0304483207
Ngay hoat dong: 01/08/2006
Hoat dong chinh: Mua ban may vi tinh va linh kien …