Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ĐẠI AN THÁI

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THỦY SẢN ĐẠI AN THÁI

Tên giao dịch: DAT VET CO.,LTD
Địa chỉ: 2/62 Đường Tl30 Khu Phố 1, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Phước Trung
Giấy phép kinh doanh: 0302964723 | Ngày cấp: 14/12/2011
Mã số thuế: 0302964723
Ngày hoạt động: 23/06/2003
Hoạt động chính: Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH THUOC THU Y THUY SAN DAI AN THAI

Ten giao dich: DAT VET CO.,LTD
Dia chi: 2/62 Duong Tl30 Khu Pho 1, Phuong Thanh Loc, Quan 12, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Phuoc Trung
Giay phep kinh doanh: 0302964723 | Ngay cap: 14/12/2011
Ma so thue: 0302964723
Ngay hoat dong: 23/06/2003
Hoat dong chinh: San xuat thuoc, hoa duoc va duoc lieu