Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT THÁI BÌNH DƯƠNG
Tên giao dịch: PACIFIC SCIENCE TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 833 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Dương Anh Tú
Giấy phép kinh doanh: 0311332576 | Ngày cấp: 12/11/2011
Mã số thuế: 0311332576
Ngày hoạt động: 30/11/2011
Hoạt động chính: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH THIET BI KHOA HOC KY THUAT THAI BINH DUONG
Ten giao dich: PACIFIC SCIENCE TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY LIMITED
Dia chi: 833 Le Hong Phong, Phuong 12, Quan 10, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Duong Anh Tu
Giay phep kinh doanh: 0311332576 | Ngay cap: 12/11/2011
Ma so thue: 0311332576
Ngay hoat dong: 30/11/2011
Hoat dong chinh: Ban buon may moc, thiet bi va phu tung may khac