Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SANYO SEMICONDUCTOR

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SANYO SEMICONDUCTOR

Tên giao dịch: SANYO SEMICONDUCTOR (VIETNAM) CO.,LTD
Địa chỉ: Đường Số 8 Kcx Tân Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lee Bin Sung
Giấy phép kinh doanh: 412023000153 | Ngày cấp: 21/05/2008
Mã số thuế: 0300762841
Ngày hoạt động: 30/03/1996
Hoạt động chính: SX gia công và XK các đồ điện, điện tử và bộ khuôn dập


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SANYO SEMICONDUCTOR

Ten giao dich: SANYO SEMICONDUCTOR (VIETNAM) CO.,LTD
Dia chi: Duong So 8 Kcx Tan Thuan, Quan 7, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Lee Bin Sung
Giay phep kinh doanh: 412023000153 | Ngay cap: 21/05/2008
Ma so thue: 0300762841
Ngay hoat dong: 30/03/1996
Hoat dong chinh: SX gia cong va XK cac do dien, dien tu va bo khuon dap


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...