Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SANYO SEMICONDUCTOR

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SANYO SEMICONDUCTOR

Tên giao dịch: SANYO SEMICONDUCTOR (VIETNAM) CO.,LTD
Địa chỉ: Đường Số 8 Kcx Tân Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lee Bin Sung
Giấy phép kinh doanh: 412023000153 | Ngày cấp: 21/05/2008
Mã số thuế: 0300762841
Ngày hoạt động: 30/03/1996
Hoạt động chính: SX gia công và XK các đồ điện, điện tử và bộ khuôn dập


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SANYO SEMICONDUCTOR

Ten giao dich: SANYO SEMICONDUCTOR (VIETNAM) CO.,LTD
Dia chi: Duong So 8 Kcx Tan Thuan, Quan 7, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Lee Bin Sung
Giay phep kinh doanh: 412023000153 | Ngay cap: 21/05/2008
Ma so thue: 0300762841
Ngay hoat dong: 30/03/1996
Hoat dong chinh: SX gia cong va XK cac do dien, dien tu va bo khuon dap