Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH VIỆT

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH VIỆT

Tên giao dịch: BAVICO
Địa chỉ: 65 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phương
Giấy phép kinh doanh: 0301431257 | Ngày cấp: 28/03/1996
Mã số thuế: 0301431257
Ngày hoạt động: 01/07/1996
Hoạt động chính: Mua bán bách hóa, VLXD, TTNT, thiết bị VP. Mua bán xe ô tô, xe gắn máy, phụ tùng xe các loại, máy móc thiết bị XD. Mua bán đồ gỗ, giấy, gỗ, diêm. DV vtải hh, SX đĩa CD-R trắng, mua bán nhà


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI BACH VIET

Ten giao dich: BAVICO
Dia chi: 65 Tran Quoc Hoan, Phuong 4, Quan Tan Binh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Hong Phuong
Giay phep kinh doanh: 0301431257 | Ngay cap: 28/03/1996
Ma so thue: 0301431257
Ngay hoat dong: 01/07/1996
Hoat dong chinh: Mua anathema bach hoa, VLXD, TTNT, thiet bi VP. Mua anathema xe o to, xe gan may, phu tung xe cac loai, might moc thiet bi XD. Mua anathema do go, giay, go, diem. DV vtai hh, SX dia CD-R trang, mua anathema nha


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...