Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH VIỆT

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI BÁCH VIỆT

Tên giao dịch: BAVICO
Địa chỉ: 65 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phương
Giấy phép kinh doanh: 0301431257 | Ngày cấp: 28/03/1996
Mã số thuế: 0301431257
Ngày hoạt động: 01/07/1996
Hoạt động chính: Mua bán bách hóa, VLXD, TTNT, thiết bị VP. Mua bán xe ô tô, xe gắn máy, phụ tùng xe các loại, máy móc thiết bị XD. Mua bán đồ gỗ, giấy, gỗ, diêm. DV vtải hh, SX đĩa CD-R trắng, mua bán nhà


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SAN XUAT VA THUONG MAI BACH VIET

Ten giao dich: BAVICO
Dia chi: 65 Tran Quoc Hoan, Phuong 4, Quan Tan Binh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Hong Phuong
Giay phep kinh doanh: 0301431257 | Ngay cap: 28/03/1996
Ma so thue: 0301431257
Ngay hoat dong: 01/07/1996
Hoat dong chinh: Mua ban bach hoa, VLXD, TTNT, thiet bi VP. Mua ban xe o to, xe gan may, phu tung xe cac loai, may moc thiet bi XD. Mua ban do go, giay, go, diem. DV vtai hh, SX dia CD-R trang, mua ban nha