Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRÁI TIM HỒNG

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRÁI TIM HỒNG

Tên giao dịch: ROSY HEART PRODUCTION-SERVICE-TRADE CMPANY LIMITED
Địa chỉ: 382/24 Sư Vạn Hạnh, Phường 02, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Vương Thiên Nga
Giấy phép kinh doanh: 0305067288 | Ngày cấp: 13/07/2007
Mã số thuế: 0305067288
Ngày hoạt động: 15/07/2007
Hoạt động chính: In ấn


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI TRAI TIM HONG

Ten giao dich: ROSY HEART PRODUCTION-SERVICE-TRADE CMPANY LIMITED
Dia chi: 382/24 Su Van Hanh, Phuong 02, Quan 10, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Vuong Thien Nga
Giay phep kinh doanh: 0305067288 | Ngay cap: 13/07/2007
Ma so thue: 0305067288
Ngay hoat dong: 15/07/2007
Hoat dong chinh: In an


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...