Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRÁI TIM HỒNG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TRÁI TIM HỒNG

Tên giao dịch: ROSY HEART PRODUCTION-SERVICE-TRADE CMPANY LIMITED
Địa chỉ: 382/24 Sư Vạn Hạnh, Phường 02, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Vương Thiên Nga
Giấy phép kinh doanh: 0305067288 | Ngày cấp: 13/07/2007
Mã số thuế: 0305067288
Ngày hoạt động: 15/07/2007
Hoạt động chính: In ấn


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI TRAI TIM HONG

Ten giao dich: ROSY HEART PRODUCTION-SERVICE-TRADE CMPANY LIMITED
Dia chi: 382/24 Su Van Hanh, Phuong 02, Quan 10, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Vuong Thien Nga
Giay phep kinh doanh: 0305067288 | Ngay cap: 13/07/2007
Ma so thue: 0305067288
Ngay hoat dong: 15/07/2007
Hoat dong chinh: In an