Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI BỘT MÌ THỦ ĐỨC

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI BỘT MÌ THỦ ĐỨC
Tên giao dịch: THU DUC FLOUR CO., LTD.
Địa chỉ: 5/75B Xa Lộ Hà Nội, Khu Phố 5, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Trần Thị Lệ
Giấy phép kinh doanh: 0302394985 | Ngày cấp: 26/01/2011
Mã số thuế: 0302394985
Ngày hoạt động: 01/10/2001
Hoạt động chính: Sản xuất bao bì nhựa, bột mì, thực phẩm công nghệ. Mua bán lương thực thực phẩm, thực phẩm chế biến, nông sản, hóa thực phẩm, thiết bị máy móc. Cho thuê kho bãi.


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SAN XUAT – THUONG MAI BOT MI THU DUC
Ten giao dich: THU DUC FLOUR CO., LTD.
Dia chi: 5/75B Xa Lo Ha Noi, Khu Pho 5, Phuong Linh Trung, Quan Thu Duc, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Tran Thi Le
Giay phep kinh doanh: 0302394985 | Ngay cap: 26/01/2011
Ma so thue: 0302394985
Ngay hoat dong: 01/10/2001
Hoat dong chinh: San xuat bao bi nhua, bot mi, thuc pham cong nghe. Mua ban luong thuc thuc pham, thuc pham che bien, nong san, hoa thuc pham, thiet bi may moc. Cho thue kho bai.