Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TUYỀN HƯNG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TUYỀN HƯNG

Địa chỉ: 1 Đường 5A, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Dương Minh
Giấy phép kinh doanh: 0301473440 | Ngày cấp: 27/08/1998
Mã số thuế: 0301473440
Ngày hoạt động: 01/10/1998
Hoạt động chính: Sản xuất thiết bị lọc nước tinh khiết


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SAN XUAT THIET BI LOC NUOC TUYEN HUNG

Dia chi: 1 Duong 5A, Cu Xa Binh Thoi, Phuong 8, Quan 11, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Duong Minh
Giay phep kinh doanh: 0301473440 | Ngay cap: 27/08/1998
Ma so thue: 0301473440
Ngay hoat dong: 01/10/1998
Hoat dong chinh: San xuat thiet bi loc nuoc tinh khiet