Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TUYỀN HƯNG

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ LỌC NƯỚC TUYỀN HƯNG

Địa chỉ: 1 Đường 5A, Cư Xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Dương Minh
Giấy phép kinh doanh: 0301473440 | Ngày cấp: 27/08/1998
Mã số thuế: 0301473440
Ngày hoạt động: 01/10/1998
Hoạt động chính: Sản xuất thiết bị lọc nước tinh khiết


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SAN XUAT THIET BI LOC NUOC TUYEN HUNG

Dia chi: 1 Duong 5A, Cu Xa Binh Thoi, Phuong 8, Quan 11, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Duong Minh
Giay phep kinh doanh: 0301473440 | Ngay cap: 27/08/1998
Ma so thue: 0301473440
Ngay hoat dong: 01/10/1998
Hoat dong chinh: San xuat thiet bi loc nuoc tinh khiet


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...