Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ TÚI NI LÔNG KIM THÀNH

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ TÚI NI LÔNG KIM THÀNH

Tên giao dịch: KITANYPACKCO,. LTD
Địa chỉ: 197/3 Ngô Quyền, Phường 05, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vũ
Giấy phép kinh doanh: 0304745893 | Ngày cấp: 18/12/2006
Mã số thuế: 0304745893
Ngày hoạt động: 15/01/2007
Hoạt động chính: Sản xuất sản phẩm từ plastic


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH SAN XUAT BAO BI TUI NI LONG KIM THANH

Ten giao dich: KITANYPACKCO,. LTD
Dia chi: 197/3 Ngo Quyen, Phuong 05, Quan 10, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Le Hoang Vu
Giay phep kinh doanh: 0304745893 | Ngay cap: 18/12/2006
Ma so thue: 0304745893
Ngay hoat dong: 15/01/2007
Hoat dong chinh: San xuat san pham tu plastic