Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Đức Thành

mua ban ten mien dep
Tên công ty: Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Đức Thành
Tên công ty: Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Đức Thành
Tên doanh nghiệp: Công Ty TNHH Sản Xuất Bao Bì Đức Thành

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt :

Loại Hình :

Địa Chỉ : X. Nhị Khê, H. Thương Tín, Hà Nội – Huyện Thường Tín

Điện Thoại : (04) 33853588

E-Mail :

Website :

Tình Trạng Hiện Tại : Đang hoạt động

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện : Ông Phạm Minh Châu

Chức Vụ :

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :

Lĩnh vực kinh doanh:

Bao Bì – Sản Xuất Bán Buôn


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duc Thanh
Ten cong ty: Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duc Thanh
Ten doanh nghiep: Cong Ty TNHH San Xuat Bao Bi Duc Thanh

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat :

Loai Hinh :

Dia Chi : X. Nhi Khe, H. Thuong Tin, Ha Noi – Huyen Thuong Tin

Dien Thoai : (04) 33853588

E-Mail :

Website :

Tinh Trang Hien Tai : Dang hoat dong

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien : Ong Pham Minh Chau

Chuc Vu :

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :

Linh vuc kinh doanh:

Bao Bi – San Xuat Ban Buon