Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

Tên giao dịch: UNILEVER VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô A2-3 Kcn Tây Bắc Củ Chi Xã Tân An Hội, Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Jayaraman Vaidyaraman
Giấy phép kinh doanh: 412043000288 | Ngày cấp: 30/12/1999
Mã số thuế: 0300762150
Ngày hoạt động: 01/05/1995
Hoạt động chính: SX KD bột giặt dầu gội đầu


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH QUOC TE UNILEVER VIET NAM

Ten giao dich: UNILEVER VIET NAM
Dia chi: Lo A2-3 Kcn Tay Bac Cu Chi Xa Tan An Hoi, Tan An Hoi, Huyen Cu Chi, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Jayaraman Vaidyaraman
Giay phep kinh doanh: 412043000288 | Ngay cap: 30/12/1999
Ma so thue: 0300762150
Ngay hoat dong: 01/05/1995
Hoat dong chinh: SX KD bot giat dau goi dau