Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM

Tên giao dịch: UNILEVER VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô A2-3 Kcn Tây Bắc Củ Chi Xã Tân An Hội, Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Jayaraman Vaidyaraman
Giấy phép kinh doanh: 412043000288 | Ngày cấp: 30/12/1999
Mã số thuế: 0300762150
Ngày hoạt động: 01/05/1995
Hoạt động chính: SX KD bột giặt dầu gội đầu


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH QUOC TE UNILEVER VIET NAM

Ten giao dich: UNILEVER VIET NAM
Dia chi: Lo A2-3 Kcn Tay Bac Cu Chi Xa Tan An Hoi, Tan An Hoi, Huyen Cu Chi, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Jayaraman Vaidyaraman
Giay phep kinh doanh: 412043000288 | Ngay cap: 30/12/1999
Ma so thue: 0300762150
Ngay hoat dong: 01/05/1995
Hoat dong chinh: SX KD bot giat dau goi dau


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM, 10.0 out of 10 based on 2 ratings