Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

Công ty TNHH Quảng cáo Dolphin

mua ban ten mien dep
Tên công ty: Công ty TNHH Quảng cáo Dolphin
Tên công ty: Công ty TNHH Quảng cáo Dolphin
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Quảng cáo Dolphin

Tên Tiếng Anh :

Tên Viết Tắt : Dolphin Media

Loại Hình : Công ty TNHH

Địa Chỉ : Tầng 3 Hanoi Tower, 49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Quận Hoàn Kiếm

Điện Thoại : 04.39362330

E-Mail : info@dolphinmedia.com.vn

Website : http://www.dolphinmedia.com.vn/

Tình Trạng Hiện Tại : Đang hoạt động

Mã Số Thuế :

Ngày Cấp :

Người Đại Diện : Đàm Minh Thụy

Chức Vụ : Đàm Minh Thụy

Nơi Thường Trú :

Vốn Điều Lệ :

Thông tin chi tiết khác :

Thành lập năm 1998, Dolphin Media khởi đầu từ Dự án Heritage, một dự án hợp tác của Thời báo Kinh tế Việt Nam và Hàng không quốc gia Việt Nam, được thiết lập để sản xuất Tạp chí Hàng không Heritage. Thời gian đầu, Dolphin Media làm Tổng Đại Lý Quảng cáo độc quyền của Tạp chí Heritage. Sau đó công ty phát triển ra và hoạt động độc lập như ngày hôm nay.

Công ty Dolphin Media đã và đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, xuất bản với hơn 10 năm kinh nghiệm. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng của mình những dịch vụ tốt nhất trong các gói truyền thông riêng lẻ hoặc trọn gói, bao gồm:

Bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, sản xuất các tài liệu doanh nghiệp; Lập kế  hoạch truyền thông quảng cáo, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp

Thiết kế mẫu quảng cáo

Lên ý tưởng, thiết kế các mẫu quảng cáo

Sản xuất TVC, Corporate Video

Lên ý tưởng, story board, casting và sản xuất TVC, Video clip

PR Tổ chức sự kiện

Doanh Nghiệp, Hội Thảo, Hội Nghị

Sản xuất các chương trình truyền hình

Chương trình giải trí, game show, phim tài liệu

Biển quảng cáo ngoài trời

Đơn vị duy nhất sử dụng kỹ thuật dựng cột điện cao thế để dựng biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Tạp chí và các sản phẩm xuất bản

Tạp chí Vietnam Pathfinder xuất bản thường kỳ hàng tháng từ năm 1999 và một số ấn phẩn khác: Vietnam Explore The Legend, Vietnam Gold’s Final Frontier, Vietnam Land of Festivals, Vietnam Craft Villages, Hue A Royal Past, 100 Quán Ngon…


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: Cong ty TNHH Quang cao Dolphin
Ten cong ty: Cong ty TNHH Quang cao Dolphin
Ten doanh nghiep: Cong ty TNHH Quang cao Dolphin

Ten Tieng Anh :

Ten Viet Tat : Dolphin Media

Loai Hinh : Cong ty TNHH

Dia Chi : Tang 3 Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi – Quan Hoan Kiem

Dien Thoai : 04.39362330

E-Mail : info@dolphinmedia.com.vn

Website : http://www.dolphinmedia.com.vn/

Tinh Trang Hien Tai : Dang hoat dong

Ma So Thue :

Ngay Cap :

Nguoi Dai Dien : Dam Minh Thuy

Chuc Vu : Dam Minh Thuy

Noi Thuong Tru :

Von Dieu Le :

Thong tin chi tiet khac :

Thanh lap nam 1998, Dolphin Media khoi dau tu Du an Heritage, mot du an hop tac cua Thoi bao Kinh te Viet Nam va Hang khong quoc gia Viet Nam, duoc thiet lap de san xuat Tap chi Hang khong Heritage. Thoi gian dau, Dolphin Media lam Tong Dai Ly Quang cao doc quyen cua Tap chi Heritage. Sau do cong ty phat trien ra va hoat dong doc lap nhu ngay hom nay.

Cong ty Dolphin Media da va dang hoat dong trong linh vuc truyen thong, quang cao, xuat ban voi hon 10 nam kinh nghiem. Chung toi cam ket cung cap cho khach hang cua minh nhung dich vu tot nhat trong cac goi truyen thong rieng le hoac tron goi, bao gom:

Bo nhan dien thuong hieu

Thiet ke bo nhan dien thuong hieu, san xuat cac tai lieu doanh nghiep; Lap ke  hoach truyen thong quang cao, quang ba hinh anh doanh nghiep

Thiet ke mau quang cao

Len y tuong, thiet ke cac mau quang cao

San xuat TVC, Corporate Video

Len y tuong, story board, casting va san xuat TVC, Video clip

PR To chuc su kien

Doanh Nghiep, Hoi Thao, Hoi Nghi

San xuat cac chuong trinh truyen hinh

Chuong trinh giai tri, game show, phim tai lieu

Bien quang cao ngoai troi

Don vi duy nhat su dung ky thuat dung cot dien cao the de dung bien quang cao tam lon ngoai troi

Tap chi va cac san pham xuat ban

Tap chi Vietnam Pathfinder xuat ban thuong ky hang thang tu nam 1999 va mot so an phan khac: Vietnam Explore The Legend, Vietnam Gold’s Final Frontier, Vietnam Land of Festivals, Vietnam Craft Villages, Hue A Royal Past, 100 Quan Ngon…