Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH PHÚ LÊ HUY

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH PHÚ LÊ HUY

Tên giao dịch: PLH CO.,LTD
Địa chỉ: 350/2 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Tống Thị Kim Liên
Giấy phép kinh doanh: 0303847243 | Ngày cấp: 20/06/2005
Mã số thuế: 0303847243
Ngày hoạt động: 01/07/2005
Hoạt động chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH PHU LE HUY

Ten giao dich: PLH CO.,LTD
Dia chi: 350/2 Nguyen Trong Tuyen, Phuong 2, Quan Tan Binh, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Tong Thi Kim Lien
Giay phep kinh doanh: 0303847243 | Ngay cap: 20/06/2005
Ma so thue: 0303847243
Ngay hoat dong: 01/07/2005
Hoat dong chinh: Ban buon kim loai va quang kim loai