Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SỨC SỐNG

mua ban ten mien dep
Tên công ty: CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SỨC SỐNG
Tên giao dịch: VITALITY CO.,LTD
Địa chỉ: 93-95-97 An Dương Vương, Phường 08, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bé
Giấy phép kinh doanh: 0310642575 | Ngày cấp: 22/02/2011
Mã số thuế: 0310642575
Ngày hoạt động: 01/03/2011
Hoạt động chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình


****************
Neu khong co font Tieng Viet, ban xem thong tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SUC SONG
Ten giao dich: VITALITY CO.,LTD
Dia chi: 93-95-97 An Duong Vuong, Phuong 08, Quan 5, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Thi Be
Giay phep kinh doanh: 0310642575 | Ngay cap: 22/02/2011
Ma so thue: 0310642575
Ngay hoat dong: 01/03/2011
Hoat dong chinh: Ban buon do dung khac cho gia dinh