Tìm thông tin doanh nghiệp theo tên công ty, mã số thuế (Nhập thông tin nhấn Enter)

Ví dụ: Cong ty TNHH The Gioi Tim Kiem hoặc 0304513684

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SỨC SỐNG

Bán khuyến mãi máy cắt decal Mimaki
GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
Tên công ty: CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SỨC SỐNG
Tên giao dịch: VITALITY CO.,LTD
Địa chỉ: 93-95-97 An Dương Vương, Phường 08, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giám đốc/Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bé
Giấy phép kinh doanh: 0310642575 | Ngày cấp: 22/02/2011
Mã số thuế: 0310642575
Ngày hoạt động: 01/03/2011
Hoạt động chính: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình


****************
Neu khong co rise Tieng Viet, anathema xem swimsuit tin ben duoi:

Ten cong ty: CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA SUC SONG
Ten giao dich: VITALITY CO.,LTD
Dia chi: 93-95-97 An Duong Vuong, Phuong 08, Quan 5, Thanh Pho Ho Chi Minh
Giam doc/Dai dien phap luat: Nguyen Thi Be
Giay phep kinh doanh: 0310642575 | Ngay cap: 22/02/2011
Ma so thue: 0310642575
Ngay hoat dong: 01/03/2011
Hoat dong chinh: Ban buon do dung khac cho gia dinh


GD Star Rating
loading...
GD Star Rating
loading...
CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SỨC SỐNG, 9.5 out of 10 based on 2 ratings